Și pe dumneavoastră, domnule ministru Marcel Vela!

Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” Geneza 12:3

Pentru siguranța noastră, a fiecăruia, vă recomand să ne încredem în Dumnezeu și să respectăm regulile indicate de către autoritățile statului, cuprinse în ordonanța militară.

Nici o măsură nu este prea aspră în aceste momente, nici un efort de înfrânare nu este prea greu, nici un comentariu nu mai este util.

După ce a încheiat cele 11 articole ale ordonanței militare, domnul ministru al afacerilor interne încheie pledoaria cu următoarele cuvinte: Dumnezeu să binecuvânteze România! Apoi a plecat. Nu mai era nimic de obiectat. Felicitări, domnule ministru! Sunteți de apreciat!

Asta ar trebui să facem de la mic la mare. Asta a făcut cetatea Ninive atunci când Iona a venit cu un Breaking News de ultimă oră: Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită!. Împăratul a luat în serios avertismentul, a vestit un post care nu a scutit nici regnul animal, iar 40 de zile au stat cu saci și cu cenusă pe cap, în sfințire. Iar Dumnezeu a renunțat la nenorocire.

Domnule ministru Marcel Vela, vă mulțumim că recunoașteți suveranitatea lui Dumnezeu. Nu veți fi nerăsplătit; nici noi. Ne rugăm în bisericile noastre pentru toți demnitarii țării; este o poruncă biblică pe care o onorăm cu drag.

Ascultând încheierea discursului dumneavoastră, domnule ministru Vela, mă voi ruga cu o mai mare pasiune, ca toți demnitarii țării să copieze formula dumneavoastră. Dumnezeu se va arăta îndurător față de poporul care îl cinstește.

Marcel Vela devine primul om în stat, ca autoritate, pe perioada stării de urgență.

Ne rugăm pentru dumneavoastră și vă respectăm ordinele! Ne rugăm pentru întrega țară! De ACASĂ!