Afară sunt câinii și mai cine?…

Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! Apocalipsa 22:15

Tu, nu ar trebui să fii afară!

Cine va fi afară din Împărăția lui Dumnezeu?

1. Câinii. Sunt parte a turmei, mănâncă pe spatele turmei, păzesc ciobanii, turma, stâna dar au inimă de câine. E genul lui Simon, ne întors la Domnul care face dreptate câinească prin violență și sabie sau patronul cu mulți bani care a transformat biserica în SRL.

2. Caprele. Pasc împreună cu oile, se adapă la același izvor, mănâncă aceeași mâncare dar sunt capre în genul sălbatic al lui Esau(curvar și lumesc), care se joacă cu dreptul de întâi născut. La final Păstorul face triere: El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;
Matei 25:32

3. Măgarii. Duc poverile altora, pasc împreună cu turma, fiind cu un cap mai mare decât oile, văd „prea multe”. Au urechile prea lungi, le-au transformat în antene, prind prea multe unde inclusiv străine, apoi le convertesc în fake news(știri false). Este omul care poartă grija altora. Proverbul românesc spune: câinele moare de drum lung, iar… „măgarul” de grija altuia.

4. Lupii. Fie trăiesc în interiorul turmei foarte „bine” camuflați în oi, fie stau pe lângă turmă atacând câte o mioară. Este creștinul teatral și fățarnic al cărui caracter va fi demascat de Dreapta Judecată. Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Matei 7:15

5. Berbecii. Căpoși, încordați, violenți, încăpățânați, pregătiți tot timpul pentru a împunge, pe lângă faptul că nu produc lapte crează probleme turmei lui Hristos. Oile mele, spunea Isus. Oile ascultă, berbecii comentează tot timpul.

Mesajul final al Împăratului va fi acesta: Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! Matei 25:41. Aceștia împreună cu vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și mincinoșii vor fi afară din Împărăție!

Cine va fi totuși în Împărăția lui Dumnezeu? Oile și atât!

Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi dintre oile Mele.
Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.
Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Ioan 10:26-29

A! deci oile Mele, spunea Isus, înseamnă că sunt și alte oi, sălbatice, străine, care merg după falși păstori.

Pe oile Mele, Eu le cunosc, ele Mă cunosc egal reciprocitate, ascultare, smerenie, supunere, slujire, acestea vor merge în Împărăție și doar ele!

Tu nu ar trebui să fii afară! Prin jertfa mântuitoare a lui Hristos încă se mai pot face transferuri, astăzi, cât ești viu. Altfel ai șanse de a fi afară.

Astăzi Isus te poftește înăuntrul Regatului Său!