Nevoia acută de apologeți!

Mai bine sufăr eu din cauza adevărului, decât să sufere adevărul din cauza mea”(anonim)

Oare noi apărăm Adevărul? Sau Adevărul ne apară pe noi? Care este rolul meu în păstrarea integrității Cuvântului sfânt? Pot eu face ceva pentru asta? Biblia ne arată că da, și iată ce mai promite Hristos:

Fiindcă ai păzit Cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă , ca să încerce pe locuitorii pământului. Apoc 3:10

Am subliniat continuu și o voi mai face, că este nevoie de apologeți (apărători de calitate ai Bibliei). Aici vorbim de oameni pregătiți, competenți, înțelepți, destoinici: atât prin acuratețea teologică, prin plinătatea Sfântului Duh, dar și prin retorică îngrijită, elocință desăvârșită ( în vorbire sau redactare scrisă).

Care sunt dușmanii Adevărului:

1. Diavolul. Încă din Eden și până astăzi mandatul său este de a distorsiona adevărul. El nu ucide adevărul, nu poate, dar încearcă să pervertească percepțiile umane despre adevăr. „Oare a zis Dumnezeu?”. Sunt lucruri discutabile în Biblie, dar sunt și lucruri categorice, care nu se negociază.

2. Secularismul. Spiritul epocii. Această filosofie a plasat pe graficul ființei umane doar coordonate egoiste, consumeriste, stricăcioase, efemere, putrezibile, iar omul devine un simplu roboțel de consum. Învătătură nebiblică, care deformează optica.

3. Umanismul. Acesta plasează în centrul existenței omul și propria lui fericire. Nu a altora, nu celălalt, nu aproapele, ci sinele. Este o filosofie antihristică, egocentrică și suicidală. Pavel spune: Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. (Fil 2:3). Umanismul crează iluzii atât de deformate, încât omul post-modern nu mai are oglinzi retrovizoare, el nu mai vede nimic în spate, dincolo de sine.

4. Minciuna. Diavolul nu este o ființă creatoare, el însuși fiind creat, de aceea el nu poate crea nimic, el doar distorsionează, distruge tot ce a creat Dumnezeu. Pentru contracararea falsului este nevoie de cunoaștere excelentă a originalului, a adevărului. De aceea se impune apologeților o foarte bună cunoaștere a Sfintelor Scripturi.

5. Non-valoarea. Sistemele post-moderniste nu au criterii, prin urmare ierarhizarea valorilor se face anevoioasă. Televiziunile comerciale, cărțile S.F., filmele, promovează non-valorile în hainele virtuților. Biblia delimitează clar granițele dintre valori și gunoaie. De aceea avem nevoie de scriitori, poeți, interpreți, predicatori, doctori buni cunoscători ai Bibliei, care să influențeze societatea antrenând-o în promovarea valorilor.

6. Egoismul (opusul dragostei). De ce am clasificat egoismul ca oponent principal al dragostei și nu ura? Pentru că aplicația iubirii este altruismul, celălalt, sacrificiu. Un om care nu iubește, de fapt se iubește pe sine. Așa se face că multe comportamente au fost numite injust „dragoste”. Dar har Domnului că termenul dragoste aici e nearticulat, e cu grad mare de generalitate, pentru că Dragostea biblică este absolutul în sine, este Dumnezeu însuși. Dar pentru a demonstra asta avem nevoie de apologeți cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare (Tit 2:2), care să apere iubirea.

Dragul meu cititor, lasă-te modelat de Duhul Dumnezeului Celui viu ca Daniel si vei putea combate ereziile, vei schimba imperii și filosofii defecte, vei putea aduce cu sutele de mii, chiar milioane de oameni la supunere față de Adevăr. Hristos este Adevărul. Când Pilat a întrebat: ce este adevărul? Hristos nu a răspuns, pentru că intrebarea era greșită sugerând că adevărul ar fi o concepție. Corect ar trebui să întrebăm: CINE este adevărul, iar răspunsul este absolut: HRISTOS. Adevărul este o persoană, așa cum ne arată aliterația latină: Via, Veritas, Vita = Calea, Adevărul și Viața.

Chiar tu poți fi un apologet al adevărului!