Porunca nr. 0(zero)

În urmă cu mai mulți ani, predicam în Olias del Rei, Spania. În seara aceea am avut câteva învățături catehetice din decalog (cele zece porunci). La terminarea programului a venit la mine un tip la vreo 50 de ani și imi spune franc: „Nu sunt deacord cu dumneata! Ai sărit peste o poruncă! E cea mai importantă!” „Frate”, continui eu să mă disculp, „se numește deca-logos = zece porunci. Peste care am sărit?” „Nu! Ai uitat porunca nr. zero!” „Care?” Continui eu mirat. „Ascultă Israele! Dacă asta nu e împlinită, celelalte zece sunt predicate degeaba!”

L-am iubit pe acest om. I-am mulțumit din suflet, chiar dacă inițial îmi crease un disconfort, dar omul acesta a avut dreptate. Poți să predici mai bine ca Finney sau Wesley sau Spurgeon, Moody sau Billy Graham, dacă poporul nu te ascultă e ca și cum ai predica în cimitir. Poate să te cheme si Ieremia(profetul lacrimilor), să le aduci cel mai curat mesaj profetic: „Am pus nişte străjeri peste voi: ‘Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte!”. Degeaba! Ieremia 6:17

Saul, împăratul cu un cap mai mare decât toți, omul faptelor mărețe și a jertfelor in cantități industriale, dar cu restanțe la lecția ascultării.
Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile-de-tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 1 Sam 15:22

Stimați oameni. Nu vă întreceți în fapte mărețe! Nu vă comparați în teorie cu alții! Nu vă aruncați la lucruri mari! Înainte de a da doctorate în decalog, haideți să învățăm tabla adunării și a ascultării, haideți să fim credincioși în lucrurile mici!

Toți auzim, dar, oare toți ASCULTĂM? Toți luăm aminte la Cuvântul vieții?

Nu uitați! Înaintea miilor de porunci știute se află porunca 0(zero), ASCULTĂ! Ia atitudine!

Dacă porunca numărul 0(zero) nu este împlinită, TOT ce faci este =(egal) cu 0(zero)! Matematic, asta ar arăta cam așa: Orice bine cu +(plus) -(minus) ascultare = 0(zero).