Alo! Vreau un loc în inima ta! Never! E ocupat de Isus.

Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine… Ioan 14:30

Sunt Cuvintele Mântuitorului spuse ucenicilor. Se pregătea să de-a în primire lucrarea mesianică pe care a împlinit-o cu maximum de puncte. Iar la o autoevaluare hristologică ajunge la concluzia că are cugetul curat, nu a făcut nici un pact cu diavolul, nu s-au compromis cu nimic, nu i-am acceptat ofertele lui destructibile, poate pleca liniștit la cer.

De dimineața până seara, din ianuarie în decembrie, vrăjmașul ne ofertează, încearcă ne ne sugereze varianta mai scurtă a minciunii, se luptă să ne compromită, să ne bage pe gât materialismul secularist. Zilnic bate la ușa ta sub forma: Alo, vreau un loc câtuși de mic în inima ta! Se poate? Iar o inimă flămândă de lăcomie, de faimă, de slavă deșartă, de răzbunare, de invidie, de vorbire de rău, cade victimă sigură.

Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!
Proverbe 23:23

Wow! Am găsit șansa de a scăpa de necurat. Dacă inima este predată lui Dumnezeu, Majestatea Sa o va umple cu iubire, probitate, putere, milă, bunătate, har, lumină, fidelitate și toate virtuțile care înnobilează oameni.

Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat că un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea numai războaie. 2 Cronici 16:9

Dacă inima ta este întreagă predată lui Dumnezeu e ferice de tine. Poți avea coerență intelectuală în momente de cumpănă, poți avea luciditate în rațiuni și acuratețe teologică în protejarea cugetului, alfel, asemenea regelui Asa, ai lucra nebunește, iar bătrânețile vor fi nefericite.

Spunea o cântare: „lui Satan nu-i da nimic / Dă-i lui Isus că el te-a iubit”

Nu bate palma cu el să treci puntea, că vei sta o viață și o veșnicie de partea lui. Dacă te-ai legat prin promiscuitate de el, cere sângele lui Hristos să te elibereze, să rupă lanțurile și legăturile demonice de peste tine, abia atunci vei fi cu adevărat liber, așteptând fericită nădejde și viața veacului ce va să vie.

Când el va bate insistent cerând un loc în inima ta, tu să răspunzi ferm: Never! locul e ocupat full max de Isus!
Dar să fie…

Un gând despre „Alo! Vreau un loc în inima ta! Never! E ocupat de Isus.

Comentariile sunt închise.