Mântuirea nu se amanetează, dragă Esau!

Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!”
Esua a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut?”
Și Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov.
Atunci, Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut; apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.
Geneza 25:31-34

Să nu faci niciodată afaceri la nervi. Nici la foame. Mai ales cu cineva hoț prin definiție și înșelător profesionist ca Iacov. Om îmbătat de putere și avere, călcând peste cadavre, sacrificând frați și sfinți pentru câștig mârșav. E o poruncă pe care ți-o dau, fiule!

Dreptul de întâi născut este dreptul pe care îl primește primul născut de parte bărbătească din familia de evrei.

La ce îți folosește dreptul de întâi născut?

1. Devii preotul familiei lărgite pe viață. Rabinul șef al neamului tatălui tău.

2. O parte îndoită(dublă) de moștenire din averea tatălui tău. Iar Isaac este un om foarte bogat. Unic moștenitor al celui mai bogat om (Avraam).

3.  Autoritatea judiciară a tatălui său, oricare ar fi fost ea, mare sau mică, mult sau puțin. 

4. Evreii dădeau o importanță sacră poziției de nou născut, pentru că aceasta era un semn ce arăta spre Domnul Isus ce deține dreptul de întâi născut: „Cel întâi născut în toată zidirea”

5. Acesta primea privilegii speciale din partea tatălui, atât de ordin legal, cât și spiritual.

6. I se conferea autoritate asupra fraților săi.

7. Primea binecuvântare specială din partea tatălui.

8. Era înlocuitorul tatălui după moartea acestuia. Moștenind rangul politic și/sau religios al tatălui.

Esau, nu se joacă barbut cu drepturile sfinte pe masă! Nu fugi la amanet cu privilegiile dumnezeiești că îți cântă stomacul de foame. Drepturile sfinte și mâncarea sunt lucruri diferite.

Dreptul de întâi născut echivalează cu mântuirea în Noul Testament. Rezervată celui care crede. Indiferent al câtelea e născut. Celui născut din nou.

Vorbim aici de doi oameni flămânzi morți: un Esau inconștient, flămând de pribegii și drumuri inutile pe cărări sălbatice și un Iacov flămând de privilegii, un oportunist înfometat de avere, lăcomie și întâietate. Și așa e rău, nici așa nu e bine.

Fiule, nu intra în combinații păcătoase. Nu te lăsa vrăjit de fumul primei țigarete cu fân în ea, că foamea și dependența de mai târziu te vor duce să îți vinzi și casa.

Care dintre fiii fără minte, care au mers „ca boul la măcelărie” în casa femeii ușoare s-a gândit că va rămâne fără nevastă, fără copii, fără casă, fără o bucată de pâine, fără ochi, apoi fără cap. În casa femeii ușoare intri pe o poartă plină cu flori multicolore, „dar drumul spre casa ei este drumul spre locuința morților” Proverbe 6. Știu că cei mai mulți vor ignora indicațiile mele sfinte, dar merită să scriu fie și numai pentru fiii înțelepți.

Nu uita, Esau: mântuirea e darul lui Dumnezeu. „Dar tuturor celor ce cred le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” Iar dreptul sacru nu se negociază. Nu poți gira mântuirea la barbut, nici la poker, nici la alba-neagra, nici la casa de amanet.

Vă reamintesc principiul de bază al negocierii înțelepților: Ce pierd când câștig ceva? Și ce câștig când pierd ceva?

„Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut” A licitat și a cedat la prima ofertă. Esau a câștigat o ciorbă ieftină de la meniul zilei, și a pierdut TOTUL. A venit apoi urlând ca descreieratul în fața unui tată orb pe care trebuia să îl înlocuiască, dar era mult prea târziu. Tranzacția se făcuse cu jurământ, în amețeala foamei blestemate, iar locul fusese cedat altora. Asta ne arată că Esau nu avea doar stomacul, ci și mintea goală (genul de oameni care gândesc după ce vorbesc).

Fiule, drepturile sfinte nu se amanetează!