Biciul lui Isus

Reprezentativ

În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos.
A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți din Templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele.
Și a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.” (Ioan 2:14-16)

De nenumărate ori am auzit oameni care încearcă să-și argumenteze actele de violență și caracterul isteric, amintind de episodul din Templu de la Ierusalim. Aici Domnul Isus a făcut un bici de ștreanguri și a intrat în Templu unde a făcut reformă, încercând să redea Locului sfânt funcțiile destinate prin construcție: Închinarea.

Arătați-mi vreo referință măcar la violență fizică din partea Mântuitorului. Nu, nu veți găsi. În caracterul lui Isus nu s-au găsit răutate, ură, nici urmă de violență. Isus nu a atins oameni cu biciul! Acesta a fost folosit pentru animale. „A scos afară oile, boii și porumbeii”

Nu mă fac eu avocatul lui Isus, nu are nevoie de serviciile mele, dar Isus nu a lovit oameni. Nu stă în caracterul Său. Aviz abuzatorilor și agresorilor fizici și verbali. Nu desacralizați persoana Domnului Isus, argumentându-vă comportamentul violent, primitiv și lamentabil. Însăși apelarea la violență a unui individ arată sincopele sale de caracter, educație, cultură sau incultură.

Biblia dezaprobă orice formă de violență. Fiți blânzi, iubitori, călduroși și rezolvați problemele pe calea dialogului, a cooperării, a negocierii, a respectului reciproc. În general e violent omul slab, care încearcă să recupereze autoritatea pierdută prin genă, dar cei mai masivi tot timpul vor zâmbi compătimitor. Un om violent e cel puțin caraghios, dar poate evolua spre demon: fața schimonosită, ridicarea tonului, urlete, manifestări violente ale gesturilor, scrâșnire din dinți, se apropie mai degrabă de profilul unui lup flămând decât al unui domn elegant și cultivat.

Nu fiți violenți! Isus a fost cel mai blând păstor! Biciul este pentru animalele de tracțiune, dar mai mult pentru zgomot nu pentru agresiune. Nici animalele nu trebuie agresate. Nu vă mai argumentați violența citându-L pe Hristos. El a fost blând, cel mai blând, iar violența e diabolică.

„Fiți buni unii cu alții!”