PĂCATUL DE A-ȚI SCHIMBA RELIGIA!

E 27 octombrie. Zi obișnuită. Mă aflu la serviciu. „Știi cum m-am hotărât eu să mă botez?” Îmi spune cu o voce caldă și emoționată Doamna D. Nu-mi mai aminteam. „Eram la o seară de tineret la Bujac, în urmă cu aproape zece ani. Și tu te aflai la amvon la predică. În discursul tău, te-ai oprit la un moment dat și ai spus:  Să știți că nu este păcat să vă schimbați religia, dacă aceasta nu a reușit să vă schimbe. Eu atunci, eram în timpul marilor căutări și dileme spirituale, și cuvântul acesta se potrivește perfect pentru mine. UAU! nu e păcat !? Gata o să mă botez! „Și s-a botezat.

Uitasem momentul acesta de slujire. Într-adevăr, am slujit mult la Bujac. Dar amintirea aceasta mi-a adus multă bucurie. Și doamna D. continuă să-mi povestească bombardamentele ideologice pe care le avea în legătură cu ”marele păcat” de schimbare a religiei. O frază zisă poate pe grabă, reușește să pună punctul unor dileme acumulate în ani. Nu îmi atribui nimic în această formulă. Asta a fost hotărârea Stăpânului atunci.

Să le luăm pe rând. =  RELÍGIE, religii, s. f. 1. Ansamblu de idei, sentimente și acțiuni împărtășite de un grup și care oferă membrilor săi un obiect de venerare, un cod de comportament, un cadru de referință pentru a intra în relația cu grupul și universul; confesiune, credință. ♦ Fig. Crez, cult. 2. Disciplină predată în școală, având ca scop educarea și instruirea elevilor în spiritul religiei este prima definitie din DEX.

Din latinescul  religo, religere,  conceptul face trimitere la RELAȚIE. Este vorba de relația omului cu divinitatea. Nuanțe sunt multe peste 6500 de religii și peste 500000 de secte religioase. De aici o serie de întrebări: Care este cea mai bună? Care sunt rele? Cum știu că este bună? Cum știu că este rea? Cum știu că religia mea este cea mai bună? Acestea sunt întrebări reale care ne frământă mintea. Și necesită un răspuns imediat

Cum ar răspunde Isus la această întrebare: Doamne, care este cea mai potrivită religie? Care este religia adevărată? A răspuns simplu: RELIGIA DRAGOSTEI. „Să iubești” Și noi ca Petru, de multe ori L-am lua pe Isus în particular, pentru a face puțină lecție de morală. Ce religie e asta Doamne!? ar răspunde un fariseu ca Sfântul apostol Pavel: să nu am eu vreo 630 de porunci, să nu am câteva mii de obiceiuri rabinice, fără canoane și genuflexiuni talmudice, fără racla sfântului Samuel prin preajmă, fără moaștele sfântului Iosif. Fără ismenele preoțești propuse de Dumnezeu lui Moise, de luat pe sub sutană. Fără ligheane și cădelnițe de aramă, e greu pentru un inteligent ca mine. Ce religie seacă este asta: SĂ IUBEȘTI!  Da frate apostol. Dar religia asta dogmatică a ta, te-a transformat într-un criminal religios, care servește cafeaua călăilor lui Ștefan. Ai fost un fel de hoț care stă de șase, păzind hainele ucigașilor cu mintea plină de vin fiert, care în numele ”religiei” ucid cu sânge rece pe un tip de altă religie cu ei.

Religia, deci, are menirea de a ne lega de cer. De Dumnezeu. De îngeri. Dacă religia mea nu mă face mai bun, mai iubitor, nu mă scapă de minciună, de tutun, de curvie, de judecăți, de corupție, de pornografie, de ură, de invidie, înseamnă că sunt un om mort, adept al unei religii moarte. Asta a constat și D. Înseamnă că relația ta cu Hristos, în condițiile amintite mai sus, este una compromisă. Dumnezeu poate că este supărat pe tine. Relația ta trebuie îmbunătățită. Prefer să sacrific religia pentru o RELAȚIE adevărată cu Hristos, decât să fiu în divorț cu cerul de dragul unei religii fără esență și putere. ESTE PĂCAT SĂ SCHIMBI RELIGIA? Este păcat de mine și de tine să avem posibilitatea de a avea o relație vie cu Hristos, iar eu să țin ca orbul de bâtă de dogmele mele religioase.

Care este religia, relația, calea adevărată Doamne Isuse? „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”. Ce simplă este religia lui Isus. Dar atât de expert este omul în a o face complicată și greu accesibilă muritorului de rând. ”Să iubești pe Dumnezeu și pe semeni, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta” și vei deveni membru în religia lui Hristos. Asta este religia D. Și se vede de la o poștă.

ESTE PĂCAT SĂ-ȚI SCHIMBI RELIGIA? Da. E păcat, dacă religia îmbrățișată te transformă în criminal ca pe evreii care au răstignit pe Hristos Domnul. Sau, NU ESTE PĂCAT SĂ SCHIMBI RELIGIA! Dacă în religia ta: IUBEȘTI. Ești sigur de eternitatea ta cu Domnul. Ai cugetul curat. Nu te mai apasă povara avorturilor, minciunilor, compromisului, egoismului, cinismului, flirtului emoțional, pentru că ai garanția iertării în jertfa lui Hristos. Hrănești aurolacii. Trăiești în lumină și adevăr. În cazul acesta religia ta este bună. „ Religiunea adevărată și neîntinată, este să cercetezi pe orfan și pe văduvă în necazurile lor”, spunea apostolul. Să fim mai umani, mai miloși, mai altruiști, mai plini de iubire și compasiune pentru nevoiași, iar astfel ne vom asemăna cu Hristos.

ÎMBRĂȚIȘEAZĂ RELIGIA DRAGOSTEI. IUBEȘTE?