10(ZECE) MOTIVE PENTRU CARE NU S-AR FI NĂSCUT NICIODATĂ ISUS

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi , în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor , care este Hristos, Domnul. Luca 2:10‭-‬11

10(zece) MOTIVE PENTRU CARE NU S-AR FI NĂSCUT NICIODATĂ ISUS

– Domnul Hristos nu s-ar fi născut niciodată, pentru ca în ziua nașterii Sale cei care o sărbătoresc să nu se gândească nici o secundă la El(sărbătoritul)

– Domnul Hristos nu s-ar fi născut niciodată pentru a ne crea nouă ignate și mese copioase care duc la îmbuibări de mâncare și băutură. Căci El însuși spunea: „Luaţi seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieţii acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră”. Luca 21:34. Sincer doresc din suflet să nu revină Hristos în vreo zi de Crăciun sau de Revelion!

– Domnul Hristos nu ar fi venit niciodată ca nașterea Sa, să pună pe drum zeci de ambulanțe din cauza exceselor și desfrâului culinar și nu numai.

– Domnul Hristos un s-ar fi născut niciodată pentru a ne împodobi nouă brazii și casele cu roade și lumini artificiale. Case care ascund inimi atât de reci și singure. Când roada preferată de Isus este una a neprihănirii. Galateni 5:22 „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea , facerea de bine , credincioșia , blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege”.

– Domnul Hristos nu s-ar fi născut niciodată pentru a rămâne în amintirea noastră ca un prunc umil, neputincios și neajutorat. A intenționat să rămână în amintirea noastră ca Împărat al Împăraților și Domn al Domnilor.

– Domnul Isus nu s-ar fi născut niciodată pentru a fi un simplu decor al sărbătorilor noastre, cu o iesle, o maică, niște magi și niște măgari și ceva reni în centrele orașelor.

– Domnul Isus nu s-ar fi născut niciodată pentru ca oamenii să-i cânte laudă zece zile pe an iar 355 de zile să fie cufundați în manele, Heavy-metal, rock, tarafuri și „I umoruri”etc.

– Domnul Isus nu s-ar fi născut niciodată pentru ca sărbătoarea Sa, (neporuncită de Sine dealltfel), să fie unită și combinată cu păgânismul saturnalian roman. „Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate și adunări de sărbătoare , nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi”. Isaia 1:13‭-‬14

– Domnul Isus nu s-ar fi născut niciodată pentru ca pregătirea de sărbătoarea nașterii Sale, să se facă luând cu asalt supermarketurile și malurile, iar nu în sfințire și curăție așa cum cerea Dumnezeu lui Moise la muntele Sinai.

– Domnul Isus nu s-ar fi născut niciodată pentru ca noi să-i pronunțăm Numele din mijlocul nelegiuirilor cu vieți nesfinte. „Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui” și „Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”2 Timotei 2:19

Totuși Hristosul s-a născut fiind convins că va găsi oameni cu inimă sinceră. Pe care îi va salva, îi va curăți, îi va sfinți pentru a trăi spre Gloria slavei Sale. Sunt convins că între cititori sunt oameni de bună credință care înțeleg esență sărbătorilor.

Faceți-L fericit pe Domnul Isus de sărbători, făcându-l oaspetele cu caracter permanent în casele noastre. Doar așa sărbătorile ne vor putea fi fericite și viață cât și eternitatea vor fi fericite.