Care este credința adevărată?

„Și credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd”. Evrei 11:1

Fiecare cu credință lui! Aud asta aproape zilnic. Ar fi vorba se pare de un fel de credință individualistă. Care ar putea exista, probabil, dar nu se poare bucura de argument biblic. Noi știm ca există o singură CREDINȚĂ, un singur botez și un singur Domn. Efeseni 4:5. A! Că putem vorbi de raportări diferite la aceeași credință, e cu totul altceva.

CARACTERISTICILE BIBLICE ALE CREDINȚEI ADEVĂRATE:

1. Credință adevărată este darul lui Dumnezeu. Efeseni 2:8 „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” . Dacă ea, credință ta s-a născut în urma înțelegerii harului divin, iar nu în urma basmelor băbești, ai șanse mari de a avea o credință adevărată.

2. Credința adevărată este aceea care se naște în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Romani 10:17. „Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”. Se pot naște credințe în urma lecturării multor genuri de doctrine și literatură: marxistă, hindusă, maiașă, nazistă etc. Asta nu înseamnă că vorbim de credință adevărată. Poate fi fanatism sau extremism în care poți crede, chiar muri. Dar nu este ce ea ce iubește Dumnezeu.

3. Credință adevărată are la bază Cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3:16. Omul ancorat în Biblie este un om blând, neconflictual, corect, sigur pe veșnicia lui. Da, pentru că încrederea lui este alimentată de infailibilitatea Bibliei. Iar toată Biblia este insuflată/inspirată de Dumnezeu. Adevărul absolut de care se bucură Biblia generează credință adevărată.

4. Credința adevărată este asumată în adâncul inimii. Romani 10:10 „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire”. Nu te poți trezi involuntar într-o doctrină de viață din care nu înțelegi absolut nimic, să pretinzi apoi că mori pentru acea doctrină. Ai fi un martir inconștient. Credință adevărată vibrează în inimă, este determinntă, transmite viață.

5. Credința adevărată locuiește într-un cuget curat. 1Tim 1:19 „și să păstrezi credinţa și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credinţei”. Se pare că nu are nici-o valoare credința care locuiește într-un cuget compromis prin: minciună, preacurvie, ură, lăcomie, invidie, răutate, avort etc. Iată că trebuie să-ți verifici mai întâi mintea și conștiința, apoi să discutăm despre credință. Compromiterea cugetului te excomunică intrinsec, de pe tărâmul credinței adevărate.

6. Credință adevărată este asumată în fapte. „Tot așa și credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși”. Iacov 2:17. Credință care nu este trăită, pusă în practică este afirmată de un individ mort spiritual. O spune Iacov. Credință Neasumată în fapte este o credință demonică: „Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci, dar și dracii cred… și se înfioară! Dar ei niciodată nu fac voia lui Dumnezeu” Iacov 2:19. Chiar la botezul Mmajestății Sale, Mântuitorul dorea să împlinească „tot ce trebuie împlinit”. Asta arată că e sătul de teoreticieni, vrea fapte.

7. Credință adevărată este răsplătită. 1Petru 1:9 „pentru că veţi dobândi, ca sfârșit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre”. Evrei 10:35-36 „Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit”. Dumnezeu este drept și va răsplăti atât pe sfinți care au murit ca martiri, cât și pe cei care rămân credincioși până la sfârșit.

După cum observați nu am amintit nimic despre religie, dogmatică, biserici. Nu. Nici Dumnezeu nu face asta. Însă nu ai nimic de pierdut dacă îți vei scana credință prin prisma criteriilor amintite. Criterii biblice. Ca și tine și eu sunt curios să aflu dacă îmbrățișez o credință adevărată.

Noi suntem mulți. Credințe sunt multe. Filosofii de asemenea. Dar între ele există una Adevărată. Aceea trebuie să fie credință ta și a mea.