A 8-a epistolă generală. Tu!

Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toţi oamenii.

Cunoaștem cele șapte epistole generale ale Noului Testament, de la Iacov la Iuda. Se numesc generale deoarece conțin scrisori scurte, fără un anume destinatar, ceea ce sugerează că învățătura lor este pentru toți creștinii din toate timpurile. Epistola lui Iuda este foarte scurtă, nu are numai câteva versete care subliniază niște principii fundamentale cu un puternic factor apologetic.

Ca perioadă istorică, între epistola lui Iuda și împlinirea evenimentelor Apocalipsei, sunt vreo două milenii. Cine predică în această perioadă? Cine scrie? Cine propagă Împărăția lui Dumnezeu? Cine? Tu și eu!
Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. 2 Corinteni 3:2-3

Aceste versete au dimensiuni sociale extraordinare, reprezintă un fel de bază a disciplinei Teologie Publică. Hristos trebui să fie purtat de noi: la școală, pe câmp, în pădure, în familie, la biserică, peste tot. „S-ar putea ca singura evanghelie pe care unii oameni o vor citi în viața lor să fie evanghelia faptelor tale”. O ideie foarte frumoasă.

Voi sunteți o epistolă, dar să fiți una vie. Prea mulți creștini au devenit epistole moarte, prin viața neduhovnicească pe care o duc în timpul săptămânii și pe la locul de muncă. A fi o epistolă vie înseamnă, a pune Evanghelia pe picioare, a da viață Cuvântului sfânt prin trăire și viață curată. Înseamnă punerea în aplicare a roadei Duhului Sfânt.

Viața sfinților, moartea martirilor, scrierile patristice, nu au făcut altceva decât să perpetueze Evanghelia peste veacuri. Oare care sunt cuvintele pe care le citesc oamenii pe noi, creștinii contemporani, pe hainele noastre, pe fețele noastre, în cuvintele și privirile noastre, în faptele noastre.

Lăsați-vă interpretați de oameni! Lăsați-i să citească literatură de calitate în comportamentul vostru. Ajutați-i să-l vadă pe Isus în noi. Dacă șeful tău sau Dumnezeu are nevoie de un om, oferă-i ocazia să acceseze adresa ta de casă.

Fiți o epistolă vie! Un indicator spre cer. Toți oamenii să citească pe fruntea noastră ISUS. Acesta este creștinismul adevărat, nu dogme și culori religioase, ci caracter și fapte.