Malpraxis spiritual

 „Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală.  Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: ‘Pace! Pace!’ Şi totuşi nu este pace! Sunt daţi de ruşine, căci săvârşesc urâciuni, şi totuşi nu roşesc şi nu ştiu de ruşine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi”, zice Domnul. Ieremia 6:13-15

MALPRÁXIS s. n. (Med.) Tratament incorect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient, care îi produce acestuia prejudicii de orice natură, în relație cu gradul de afectare a capacității fizice și psihice.

Când un doctor pe fondul inconștienței, neglijenței sau a lipsei de profesionalism comite o eroare medicală care pune în pericol integritatea pacientului este pedepsit, uneori chiar cu închisoarea, depinde de gravitatea erorii. Cel mai mare rău pe care îl poate genera actul de malpraxis ar fi moartea pacientului. Dar eroarea medicală este cu mult mai puțin gravă în comparație cu malpraxisul spiritual, prima omoară doar trupul, dar cea din urmă ucide sufletul prin nădejdi înșelătoare.

Ieremia profețește despre o generație de prooroci și preoți preocupați de câștigul mârșav personal, care de dragul serviciului, al poziției sociale, al confortului personal și al banilor, în nebunia lor comit imoralitatea compromiterii adevărului.

La o privire atentă, minuțioasă și responsabilă în spectrul spiritual al generației noastre, oare nu cumva retrăim acele vremuri de impostură politico-spirituală? Nu vi se pare că predicatorii iubesc banii? Nu vi se pare că abia mai găsești o formație de cântăreți fără tarife și pretenții de nu știu câte stele de cazare și pretenții culinare exagerate? Oare proorocii impostori de astăzi care circulă prin țară și mai nou și pe afară se aseamănă cu profeții de pe timpul lui Ieremia? Aproape că nu mai găsești un lăcaș de cult, istoric sau contemporan care să nu perceapă taxă de intrare sau pentru obiectele „sfinte”.

Ieremia profețește că toți acești vestitori ai păcii închipuite de dragul confortului personal vând minciuni, toți vor fi răsturnați de focul geloziei divine. Pentru că leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu. Conflictul nu e cu omul, ci cu tatăl omului prejudiciat spiritual, iar asta este cu atât mai grav.

Să ne trezim! Să readucem focul slujirii hristologice pe prim plan! Să iubim pe Dumnezeu mai mult decât iubim darurile lui Dumnezeu! Să ardă în pieptul nostru acel foc al pasiunii curate și necompromise din pieptul lui Ieremia! Chiar dacă acest lucru te face nepopular, nu smulge aplauze și nu este profitabil, dar va fi răsplătit de Dumnezeu. Vegheați să nu fiți judecați de Dumnezeu pentru malpraxis spiritual, acesta ucide suflete nevinovate!

Ar fi fost un mare blestem pentru noi acest mesaj dacă nu am fi avut șansa schimbării și a iertării în sângele lui Hristos.