Odihnă la umbra lui Dumnezeu

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînaltşi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
Psalmul 91:1

Promisiunile pe care le face Dumnezeu muritorilor de rând sunt formidabile, înălțătoare, divine, edificatoare. Cu toate acestea sunt oameni(creștini) care prin autoînșelare cred că găsesc ajutor și ocrotire în cu totul alte locuri(compromis, relații la nivel înalt, vicii, păcat etc.), spre sfânta ofensă divină.

Când stai sub ocrotirea lui Dumnezeu ai siguranță și protecție, iar la umbra Lui ai răcoare și nu te dogorește zăduful infernal al pandemieii fricii, ai liniște în mijlocul protestelor și dezlănțuirii sociale, ai pace în mijlocul furtunilor mediatice și mediatizate excesiv, ai odihnă în contextul urletelor fricii și terorii.

Nu știu cum îți merge astăzi. Nu cunosc temerile tale. Nu știu dacă ești liniștit sufletește sau dacă ai pace în casă. Dacă starea ta este una nefavorabilă, nu mai căuta vinovați! Caută soluții! Iar soluția este să te întorci înapoi sub umbra Celui Atotputernic!

E deseori pusă întrebarea: își retrage Dumnezeu binecuvântarea de peste noi? Nu! Doar că binecuvântarea are limitele și raza ei de acțiune. Ai ieșit de sub radarul ei, te expui nebinecuvântării, sau necazului, pentru că ai pășit voluntar pe tărâmul blestemului. Nu căuta rezolvare și dreptate aici, ieși imediat, iar prin pocăință și smerenie întoarce-te sub umbra Celui Atotputernic, iar Hristos te va primi cu bucurie și mare drag.

Apoi vei putea zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
(91:3) Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
(91:4) El te va acoperi cu penele Luişi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
(91:5) Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,nici de săgeata care zboară ziua,
(91:6) nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare.
(91:7) O mie să cadă alături de tineşi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
(91:8) Doar vei privi cu ochiişi vei vedea răsplătirea celor răi.
(91:9) Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
(91:10) de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
(91:11) Căci El va porunci îngerilor Săisă te păzească în toate căile tale;
(91:12) şi ei te vor duce pe mâini,ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
(91:13) Vei păşi peste lei şi peste năpârcişi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.
(91:14) „Fiindcă Mă iubeşte”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi;îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
(91:15) Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare,îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
(91:16) Îl voi sătura cu viaţă lungăşi-i voi arăta mântuirea Mea.”

Apoi la umbra Lui, fie că te îmbolnăvești, fie că aluneci sau ți se face rău, fie că mori sau trăiești, vei cădea în brațele Lui. Aici ai în siguranță viață, moartea și eternitatea ta.