18 pericole pe care le biruiești doar prin dragoste


Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?
După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 8:35-39

1. Necazul. Reprezintă tot ceea ce crează cuiva suferință fizică sau morală sau necăjeală. Nu există necăjeală care să biruie iubirea față de Hristos. Dacă îl iubești cu adevărat, nu îl vei părăsi chiar dacă ești necăjit.

2. Strâmtorarea. Orice constrângere, reștriște, îngrădire au rolul de a destabiliza omul, dar cel care îl iubește pe Dumnezeu, nu caută în strâmtorare motiv de a-L părăsi pe Domnul, ci motivație de a-L iubi mai tare. Că e stare de urgență, pandemie sau stare de alertă, el nu reacționează. Cu Hristos biruiești orice austeritate.

3. Prigonirea. Persecuția sau asuprirea reprezintă un fel de filtru spiritual care-i demască pe creștinii cu numele, dar face să strălucească și mai tare diadema sfinților. Iubirea de Hristos învinge frica de moarte.

4. Foametea. Lipsa de hrană activează instinctul de supraviețuire, care scoate din om animalul sau caracterul. Dragostea de Hristos te ajută să înfrunți foametea cu demnitate și să rămâi drept.

5. Lipsa de îmbrăcăminte. Pentru un individ din lumea saturată, ghiftuită, este greu să înțeleagă faptul că sunt oameni care trăiesc goi sau cu câteva zdrențe pe ei. Călătorind în India, am avut ocazia să văd cu ochii mei copii goi pe stradă. „Nu haina face pe om”, cu atât mai puțin o criză de acest gen nu ar trebui să te despartă de Dumnezeu.

6. Primejdia. Pericol, nevoie, risc; acestea sunt momente cheie în care este testată dragostea ta față de Dumnezeu. Atenție mare! Pericolul trece, Dumnezeu rămâne. Nu accepta oferte de a dribla pericolul, s-ar putea să pici testul încrederii în Hristos, ia-L pe Dumnezeu de mână și confruntă primejdia cu demnitate.

7. Sabia. Sau amenințarea de război, vești de războaie. Această presiune poate genera panică și depresie și chiar lepădare de Dumnezeu, care este sinonimă cu trădarea.

8. Moartea. Este un dușman istoric al credinței. Amenințarea cu moartea a dezbrăcat de credință mulți oameni de bună credință. „Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.” Asta credea Pavel apostolul, asta credem și noi. Moartea devine o necesitate, când îți dorești să te întâlnești cu Dumnezeu. Ultimul stâng pe Terra este primul drept în brațele lui Isus. (Lacrimi și Rouă)

9. Viața. Mai periculoasă decât moartea este viața, cu provocările și iluziile ei. Mai mulți creștini au picat testul fidelității față de virtuți în fața provocărilor unei vieți îmbelșugate, decât în fața morții. Aproape că e mai greu să trăiești pentru Hristos, decât să mori pentru El.

10. Îngerii. Evident se referă la cei căzuți, la demonii care, prin frici, provocări, „oferte” ispitesc pe fiii oamenilor. Pentru omul iubit de Dumnezeu, care este de fapt un iubitor de Dumnezeu, nu este dificil, plinătatea Duhului Sfânt va birui pe toți demonii infernului în Numele lui Isus. Chiar zburătorul eminescian și sirenele homeriene sunt doborâte prin dragoste statornică.

12. Stăpânirile. Toate regimurile totalitare și imperiile păgâne au persecutat creștinismul în istorie. Regimul sau stăpânirea nu sunt răul suprem, ci mai degrabă cedarea sub presiunea lor a credinciosului devine fatală. Un sfânt ca Daniel, plin de Duhul Demnezeului celui viu, schimbă el însuși trei imperii/regimuri, pentru că îl iubește pe Dumnezeu.

13. Puterile. Oculte sau politice, impuse sau dobândite, nu au izbândă. Mântuitorul spunea: „Toată puterea M-ia fost dată în cer și pe pământ” (Mat. 28:18), iar „voi sunteți mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:37) . Nu există putere care, la rândul ei, să nu se subordoneze puterii dumnezeiești. „Ce e în voi (Duhul Sfânt) e mai tare decât ce este în lume.”

14. Lucrurile de acum. Filosofia lui carpe diem a pus la încercare, mai ales generațiilor tinere, fidelitatea față de Dumnezeu și promisiunile Sale. Lucrurile de acum sunt sclipitoare, pompoase, promițătoare, exorbitante, dar e demonstrat că au nenorocit multe vieți inconștiente.

15. Lucrurile viitoare. Sau minciuna diabolică a lui mâine. Diavolul amăgește copiii și tinerii, promițându-le marea și sarea, iar între timp le roade ca o cangrenă prezentul. Iar dacă acum nu demonstrezi iubire față de Dumnezeu, ce așteptări mai ai de la cer?

16. Înălțimea. Funcția este o condamnare la moarte, executată de aceeași oameni care te-au promovat. Înălțimea cere înălțime, iar de aici până la luciferica decadă nu mai sunt multe trepte. Nu râvni la înălțime! Nu concura cu Dumnezeu! Te bate la zero! Și dacă ți s-a dat funcție înaltă, păstrează-ți caracterul ca Iosif.

17. Adâncimea. Poate că viața a fost ostilă și nemiloasă cu tine. Posibil să îți tot plângi de milă, nu există adâncime atât de mare să nu te poată atinge mâna lui Dumnezeu pentru a te salva. Prinde-L pe El de mână! Iubește-L și vei reuși redresarea.

18 Etc. Nici o altă făptură, nimic: copil, soție, soț, părinte, prieten, diavol, patron, sistem, demon, bani, afacere, pasiune, hobby, etc.), nu vor fi în stare să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu.

Dumnezeu va duce în cer creștinul care îl iubește pe El, care rămâne sudat de Hristos prin iubire. Nu prin confesiune sau culoare religioasă, ci prin iubire. Iubește-l pe Dumnezeu, iar iubirea îți va fi suficientă pentru a birui ORICE pericol care ar putea invada sufletul, trupul sau viața ta.