Viața. (Versuri) O.


Viața
E un freamăt al durerii,
Un amalgam de vrute
Și nevrute,
Din zori de zi
Până la lăsatul serii
Se-aud frenetic
Sunetele humii,
Pe-acordurile bolii
Și gamele durerii.

Viața
E-o chitara spartă,
Cu sunet sec
Și note „discordante”.
Goana după comori
Ruine și blesteme,
Iluzii oferite
Pe sclipiri de ape.

Viața…
Pe pământ
E-o umbră tristă,
Iar insul
Are doar impresia de-a fi.
Când umbra
S-a ascuns după clepsidră,
Abia dacă-nțelegi
Ce-a vrut omul a ști.

Viața e un val
Ce naște idealuri,
Te-nalță peste zare,
Ți-arată câte cele,
Dar cu fiori de moarte
Te sparge printre pietre,
Și iarăși vezi oceanul
Din subteran în sus.
Prin praf și scoici
Și lespezi,
Căci una sunteți voi.

Viața trupului
E-o coajă de alună,
Zdrobită între clești neiertători.
La început
Simți unde de iubire,
Iar în final
Își i-au doar miezul lor.

Viața
E o cruntă amăgire,
Un abur
Cum apostolul a spus.
M-am săturat
Să seamăn putrezire,
Mi-e sterped sufletul
De oarbele speranțe,
Așa că emigrez spre nemurire.

Viața
Are-n ea
Secretul existenței,
Dar nu e tot!
N-am cunoscut nimica.
Eu mă aleg cu cojile
Și huma,
Lor le rămâne miezul,
Iar mie doar speranța.

Că va urma
Ceva, mai sus de viață,
Mai ‘nalt ca mine,
Mai măreț,
Mai falnic.
Când nemurirea
Mă va înghiți
Ca și pe Iona,
Mă voi trezi
În alte emisfere.

Trăiește-ți viața
Cum găsești mai bine,
Dar ancorat
În legile Scripturii.
De-o iei la pas
Cu patimile cărnii,
Nu vei cunoaște Harul,
Nici tainele Iubirii.