VACCINUL ANTI-DEMONIC

Isus le-a spus: „Am văzut pe Satana  căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat Putere Să călcați peste șerpi și  peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. „Luca 10: 18-20

O altă variantă a traducerii sună cam așa: „am văzut puterea Satanei care se prăbușea înaintea voastră, ca fulgerul din cer”. Suntem asaltați de forțe demonice la tot pasul. „Domnul a spus că acest veac are un stăpân, pe Diavolulul. Ne aflăm pe terenul minat în fiecare zi, suntem expuși multor pericole, de dimineață până seara.

Biserica este ambasada cerului pe pământ. Prin Biserică Dumnezeu ține legătura cu oamenii.  De aceea, a spus Isus în Cartea Faptelor, ucenicilor să aștepte împuternicirea pentru a rezista. Oamenii fiind, nu avem puteri magice, dar împuterniciți de Dumnezeu prin Duhul Adevărului, putem învinge.

Punctul cel mai important este reprezentat de promisiunea imunității absolute, garantată de Hristos. Nimic nu vă va vătăma”: nici serpii umani, nici scorpiile umanoide sau infernale, nici toata puterea vrăjmașului dacă și-ar uni forțele nu reușesc să ne lase vătămare.  De ce? Hristos spunea: „iată Eu sunt cu voi în toate zilele”. Nu vă temeți de amenințările unui șarpe învins la Calvar! Aici se împlinește  prima profeție mesianică din Geneza. Mielul a zdrobit capul șarpelui. Mai are puțină praf dând din coadă, dar capul ia fost zdrobit. 

Mergem înainte. Luptăm. Îndrăznim. Credem. Cu garanția imunității generale. Nu înseamnă că nu mai primim câte o lovitură. Primim și ne doare, dar ne mângâie Cristos. Ne dă acea putere de a vedea în moartea martiriului nu o nenorocire, ci proslăvirea lui Dumnezeu.

Da. Credința în Domnul Hristos și statornicia noastră reprezintă acel vaccin anti-demonic. Dar sursa bucuriei noastre, totuși, rămâne onoarea de a avea numele scris în Cartea Vieții în cer.