AUTOCUNOAȘTERE

Atunci ei i-au spus: „Dar cine ești?  Ce zici tu despre tine însuți?” Ioan 1:22

Oamenii sunt curioși. Vor, pe bună dreptate, să știe detalii despre predicator. Venit din pustie. Cu o vestimentație second-hand. Ușor demodat. Cu o coerență în vorbire și acuratețe teologică nemaipomenită. Oamenii erau în dileme referitor la identitatea lui Ioan Botezătorul.

Ce crezi tu care citești, despre tine? Care este părerea ta despre tine însuți?

Trei nișe auxiliare în autocunoaștere:

  1. SUPRAESTIMAREA. Creează o imagine deformată despre sine, prin evaluarea acestuia la cote mai înalte decât se află. Lucrul acesta este considerat de  către Biblie mândrie. Individul virusat în imaginea lui despre sine în acest fel îl are ca adversar pe însuși Dumnezeu. Iacov 4:6 „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți” Exemple biblice avem cu carul: fariseul din Luca 18, care își etalează activitățile spirituale, spre jignirea înjositoare a cetățeanului de lângă el, dar este o scârbă înaintea lui Dumnezeu; Ozia care se crede suveran inclusiv peste preoție, punând mâna pe cădelniță se umple de lepră și moare lepros. 2 Cron. 26:19; Haman care era prea sigur că el urma să fie cinstit de împărat, dar a sfârșit în ștreangurile pregătite chiar de el pentru Mardoheu. Și multe altele. În acest domeniu trebuie să știi foarte bine, unde începi tu, unde te sfârșești tu și trebuie să înceapă altul.
  2. SUBESTIMAREA. Aceasta, spre deosebire de prima, crează o imagine prea modestă, sub limita admisibilității smereniei despre sine. Se poate naște din complexe, pe fondul eșecurilor repetate, a lipsei de performanțe. Dacă supraestimarea este păcătoasă, subestimarea nu este mai puțin vinovată, deoarece limitează puterea și slava lui Dumnezeu la nivelul condiției umane. Saul se ascunde printre vase când trebuie să-și asume responsabilități, timidul Timotei care tremura la fiecare îndemn la rugăciune, afișând o nevrednicie și o copleșire prea mare față de chemarea divină. De aceea Pavel îl îndeamnă să-și înflăcăreze darul primit prin punerea mâinilor. Petru îl trimite pe Domnul Hristos de la el, considerându-se prea păcătos. Înțelegeți care este scopul diavolului? Să te vezi prea păcătos pentru a  mai putea fi salvat. Aceasta este erezia subestimării, care trebuie demascată, evidențiind puterea salvatoare a harului divin. Se poate foarte ușor aluneca în derizoriu. Suntem slabi, nenorociți, ticăloși. Omenește vorbind cam așa este, dar prin jertfa lui Hristos avem onoarea de a fi copii ai lui Dumnezeu. Deci trăim cu demnitate și onoare.
  3. RAPORTAREA ONESTĂ ȘI REALISTĂ ASUPRA SINELUI. Romani 12:3 „ Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință, pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia”. Ce înseamnă aceasta de fapt? Dacă ai o școală? Dă slavă lui Dumnezeu pentru ea. Ai 1,85 metri? Mulțumește-I tot lui Dumnezeu. Am un salariu de trei sute de euro, nu pot să închiriez la nuntă o limuzină cu o mie șapte sute de euro. Asta ar însemna să pozez în ceva ce nu sunt de fapt. Cu onestitate, cu sinceritate, realism și curăție de inimă îl proslăvesc pe Dumnezeu pentru TOT ceea ce am, ce sunt, ce știu. Asta înseamnă echilibru și înțelepciune încununate de regina tuturor virtuților: CUMPĂTAREA.

Atenție la îndemnul Domnului Hristos din Matei 23! După ce îi aseamănă pe fariseii fățarnici cu tot ce este mai rău pe pământ, își îndeamnă ucenicii astfel: „Oricine se va înălța va fi smerit; și oricine se va smeri, va fi înălțat”. Exegetic vorbind, acesta se traduce cam așa: Oricine încearcă să pozeze altceva decât ceea ce este, va fi dezgolit de adevăr și va cunoaște rușinea retrogradării. Dar cine este smerit și realist și cinstit va fi pus în locurile de cinste.

Camil Petrescu spunea: „Cunoaște-te pe tine, ca să cunoști pe alții”. Este foarte interesat ce spune el. Un individ care are mari crize de identitate și tulburări de personalitate nu va putea ajuta pe nimeni în a-și descoperi scopul în viață, până nu-și va regăsi sinele. Aspect rezolvat pe muntele Golgota.

Apropo: Tu cine ești acum? În lumina Evangheliei, care este părerea ta despre tine însuți? În Hristos toți recăpătăm adevărata identitate.