DRAGOSTEA, CEA MAI STRĂLUCITOARE HAINĂ DIN GARDEROBA NEPRIHĂNIRII

„ Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii”. Coloseni 3:14

I. PUFOAICA PĂCATULUI CARE TREBUIE DEZBRĂCATĂ
„… cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare” Efeseni 4:22
Omul cel vechi este ca o pufoaică îmbibată de păcat. Orice haină nouă, curată, călcată, îmbrăcată peste aceasta reprezintă o anomalie. O! Câți astfel de mutanți psiho-spirituali întâlnim zilnic!
Caracteristicile omului vechi le regăsim în versetele 20-31 din Efeseni 4. Iată hainele care trebuie dezbrăcate:

 • Minciuna
 • Mânia păcătoasă
 • Cine fura să nu mai fure
 • Cuvintele spurcate
 • Amărăciunea care aduce necredință și îndoială
 • Iuțimea
 • Strigarea amenințătoare și umilitoare
 • Clevetire și bârfa
 • Răutatea
 • Curvia

II. VEȘMINTELE NEPRIHĂNIRII CARE TREBUIE ÎMBRĂCATE
„… și să vă înnoiţi în duhul minţii voastre și să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfinţenie pe care o dă adevărul”. Efeseni 4:23‭-‬24

Păcatul l-a dezbrăcat pe Adam de slavă. Prin el și noi am fost deposedați de slava edenică. Dar în dragostea Majestății Sale, Dumnezeu nu ne-a lăsat goi, ci prin Hristos ne-a pregătit o nouă garderobă a neprihănirii.
Care sunt hainele neprihănirii? Coloseni 3:12-16:

 • O inimă plină de îndurare
 • Bunătatea
 • Smerenia
 • Blândeţea
 • Îndelunga răbdare
 • Îngăduința
 • Iertarea
 • Pacea lui Hristos
 • Cuvântul lui Dumnezeu
 • DRAGOSTEA

„… te sfătuiesc să cumperi de la Mine…. haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ţi se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii și să vezi”. Apocalipsa 3:18 VD

 • Ne îmbrăcăm cu haine din ce în ce mai de marcă, dar ascundem caractere tot mai pătate.
 • Dacă o haină scumpă și nouă este îmbrăcată pe o fire pământească veche și neregenerată, oglinda ta este martoră a unei risipe de bani.
 • Un caracter nobil nu mai are nevoie de haine super scumpe.
 • Hainele ar trebui asemănate cu rușinea, sfiala și bunul simț, nu cu modelul tabloidelor consumeriste.
 • Hainele neprihănirii se procură din cer, iar designerul și furnizorul lor este numai Dumnezeu.

Așadar, fă o curățenie în garderoba caracterului tău. Aruncă tot ce seamănă a zdrențe și aplică la veșmintele neprihănirii oferite de Hristos.