Ecce Homo sau „Ecco l’Uomo”

Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: „Iată că vi-L aduc afară, ca să știţi că nu găsesc nicio vină în El.” Isus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată Omul!”, le-a zis Pilat.
Ioan 19:4‭-‬5

O expresie scrisă cu slove de aur în analele istoriei. O expresie adevărată. Și unică în Biblie. Făcând o călătorie în timp, Pilat vede omul perfect din Eden,”primul Adam”, creat pe tărâmul perfecțiunii. Pilat vede omul original, nepervertit, neîntinat de păcat, neatins de compromis. Omul neprihănit și Adevărul însuși.

Expresia ar suna cam așa: Iată cum ar trebui să arate omul. Așa trebuie să arătați voi, ca omul acesta. Imaginați-vă că vorbea cu niște oameni desfigurați de ură, cu fețe acre și însetați de sânge nevinovat, care urlau fără scrupule: Răstignește-L! Răstignește-L!

Prin lipsa de compromis și curajul său, Ioan Botezătorul este considerat de Domnul Isus ca fiind cel mai mare om născut din femeie. Născut prin naștere umană. Dar un Om și mai mare, pe Isus, are Pilat acum în față. Când aude că e Fiu de Dumnezeu l-a cuprins o și mai mare frică. Avea și motive.

și să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfinţenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4:24

Aș scrie adevărul cu majusculă, pentru că este vorba de Hristos: Calea, Adevărul și Viața. Numai în Hristos se poate ajunge la sfințire.

Iată Omul care nu minte, nu înșală, nu se compromite, ci iubește și iartă și face bine tuturor, necondiționat. Iată omul care ar trebui să scrie acest articol, omul care ar trebui să îl citească. Iată cum ar trebui să arate, dar mai ales să fie, omul care dorește Împărăția lui Dumnezeu.

Fii om! Este primul sfat imperativ dat de regele David prințului succesor Solomon. Fii ca Omul văzut de Pilat, intenționat în planul lui Dumnezeu. Omul neprihănit care trăiește după principiile predicii de pe munte. Este omul acela sfințit în sângele Fiului Omului(Hristos)

În orice ipostază și în orice circumstanță, îmi doresc să se spună despre noi, cei care Îl iubim pe Domnul că acționăm ca Fiul Omului. Să ne asemănăm cu El. E singura noastră șansă spre adevărata fericire!