Semnalul de alarmă!!!

SEMNALUL DIN MIEZ DE NOAPTE

• Prea mult ne încredem în potenţialul nostru şi prea puţin în puterea Sfântului Duh. Prea mulţi mărginiţi de propriile resurse şi prea puţini accesează resursele lui Dumnezeu.
• Atâţia sunt orientaţi spre mâna lui Dumnezeu, dar ce puţini vor să-I descopere caracterul. Sunt destui prizonieri ai propriului interes şi atât de puţini preocupaţi de nevoile altora.
• Se investeşte foarte mul în înfăţişarea neprihănirii şi atât de puţin în esenţa ei. E mai mare orientarea spre darul lui Dumnezeu decât dăruirea faţă de El.
• S-a politizat atât de mult predica şi se dau ordine politice din spatele altarelor. Suntem aşi în pregătirea programelor, dar bisericile sunt din ce în ce mai goale.
• Suntem mai dispuşi să ascultăm discursuri oratorice pompoase decât mesaje sfinte din partea Dumnezeului sfânt. Ne-am ancorat atât de tare în nisipurile mişcătoare de aceea ne clătinăm când vin furtunile.
• Prea multă cunoştinţă seculară şi prea puţină Biblie în predicarea noastră. Ne tot întrebăm de ce nu lucrează Dumnezeu, dar atât de puţine vieţi consacrate,
• Oare unde au dispărut oamenii? Atâtea locuri goale în biserici şi atât de puţini slujitori văd lucrul acesta. Suntem premiaţi în masă şi calitatea este din ce în ce mai scăzută.
• Nu mă întrebaţi încotro ne îndreptăm, asta ar însemna să ştim pe unde suntem. E cert Egiptul din care venim, dar în pustie parcă ne-am pierdut busola.
• Nu ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu şi nici a slujitorilor, personal am dreptul de a mă certa cu mine însumi. Oh! Dacă am înţelege asta!
• Atât de mulţi îl văd pe Dumnezeu departe, dar atât de puţini se văd departe de El. Nu mă îndoiesc o clipă de Sfântul Duh care ne-a fost dat, dar îmi fac mari probleme pentru cei care pretind că au fost umpluţi cu El.
• Sunt aşa puţini măcinaţi de aceste lucruri, dar atât de mulţi în moara lor. Puţini mai plâng această stare şi mulţi încearcă a o acoperi prin glumele lor. Puţini mai observă nimicnicia lucrurilor lumii şi destui investitori în lucruri de nimic.
• Oare câţi mai sunt lacomi după neprihănire?… Dar oare câţi rătăcesc în lăcomia lor? Puţine candele mai licuresc şi atâtea au forme evlavioase.
• Oare câţi ascultători mai are adunarea? Dar oare câţi sunt simpli spectatori? Pe împlinitori îi știe numai Dumnezeu. Sunt atâţia în companii păgâne, oare câţi mai preferă singurătatea ce oferă compania lui Isus?

SOLUTIA?
Iubite slujitor al altarului,

Scurtează-ţi nopţile şi măreşte zilele,
Scurtează-ţi omilia şi lungeşte rugăciunea,
Mai înlocuieşte verbul a zice cu verbul a face,
Structurează vorbirea şi amplifică trăirea,
Diminuează egoismul şi dezvoltă altruismul,
Cântăreşte-ţi priorităţile şi împarte-ţi timpul.
Adună-ţi forţele şi împrăştie frica,
Lasă politica şi citeşte Biblia,
Renunţă la tine în favoarea slujirii,
Fugi din centrul existenţei tale şi predă-I comanda lui Hristos.

Avantajele?

Se va diminua numărul celor care dorm în biserică în timpul predicilor tale şi se va amplifica numărul responsabililor,
Măhrama teoriei va fi înlăturată şi oamenii vor vedea trăirea ta.
Diavolul îşi va retrage baza militară din biserică şi Duhul Sfânt va prelua conducerea sa,
Lumea îşi va face bagajele din interiorul adunării iar Hristos îşi va instala corturile.
Anemia predicării va fi spulberată şi focul Duhului Sfânt te va aprinde pe tine şi biserica ta,
Păcatul leneviei spirituale va fi înlocuit cu devotamentul sfânt, iar duritatea predicilor tale va fi înlocuită cu dragoste pentru păcătos. Şi Sfântul Duh îşi va face treaba.

• Să fii mai preocupat de sfinţenia predicării decât de estetica ei.
• Predica să fie hristocentrică.
• Ne întrebăm de ce predica nu mai are foc? Pentru că nu mai arde în noi focul pasiunii sfinte şi jăraticul sfântului înger de pe buzele noastre, a fost înlocuit cu tehnici moderne psihologice şi glume piperate.
• Puterea predicii e generată de trăirea predicatorului.
• De ce nu mai aprinde pe nimeni predica ta? Pentru că nu tea atins pe tine în prealabil.
• Să nu-ţi iei niciodată ca adversar omul, sunt destule milioane de demoni în văzduh împotriva cărora luptăm.

Fii responsabil!

28.12.2010