Lecții de la sfânta Maica Domnului

E sărbătoarea Maicii Domnului. Așa cum spunea îngerul „fericită vei fi tu între femei”. Și a fost. Mare har să ai ca om, să porți pe Dumnezeu-Om în pântece! Dar Maria, așa cum reiese din text este beneficiară a harului, nu emanatoare de har: „ți s-a făcut mare har!”

O domnișoară cinstită. Mare lucru să fii domnișoară cinstită în orice societate. Păcatul curviei și al pornografiei reprezintă o mare ispită pentru tineri și tinere. Dar Maria, descendentă a neamului aaronic (neam preoțesc), găsește puterea și motivația necesară de a-și păstra demnitatea feciorească. Iar Dumnezeu o selectează pentru a purta în pântecele ei pe Isus.

Cunoaște Tora. Când îngerul îi vorbește în limbaj teologic, biblic, Maria nu începe a face pe cruci cum că nu ar înțelege despre ce este vorba. Știe cine este Dumnezeu. Știe cine este Mesia! Știe ce înseamnă o revelație, un înger. Oare câte fete de 12-14 ani de astăzi ar putea înțelege toate aceste lucruri? Câte fete sau băieți din România au o Biblie personală la 10 ani? Pe care să o citească și să o studieze zilnic? Câți adolescenți adorm pe genunchi seara în rugăciune și să li se reveleze Dumnezeu prin îngeri? La ce filme, conturi, poze și preocupări au tinerii noștri, e mai mare probabilitatea să viseze monștri și diavoli decât îngeri.

Disponibilitatea Mariei. „Iată roaba ta. Facă-mi-se după cuvintele tale!” Mare disponibilitate! Acordul ei însemna jertfă. Mare jertfă! Rușine, bârfe, vorbe umilitoare, suspiciune de viol sau curvie, izolare, grețuri maternale, pedeapsa cu moartea chiar. Dar sfânta Maica Domnului și le asumă cu drag. Cu drag de Domnul ei.

Și tu poți fi o Maică! Cum? Dar dacă sunt băiat/bărbat? „Iată mama Ta și frații Tăi te așteaptă afară!” Au spus lui Isus mai târziu când se afla într-o casă la slujire. Atunci Isus, uitându-se la ucenici, face o afirmație cât istoria creștinismului de mare: „mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia Tatălui Meu care este în ceruri. Aceștia îmi sunt: mamă, soră, frate”

Nu vrei să faci voia lui Dumnezeu? Nu vrei să fii un credincios frate al lui Isus? Nu vrei să fii o soră credincioasă? Hai că se poate! Maxim Mărturisitorul, unul dintre părinții bisericești spunea că orice creștin poate fi o mamă a lui Isus. Ia Cuvântul Său, Biblia, îl propovăduiește altora, aceștia cred, Cuvântul încolțește/ germinează în inima lor, apoi se nasc noi fii duhovnicești. Așa apostolul Pavel spune despre Onisim: „copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim” Filimon 1:10

Nașteți prunci! Ce bine că a existat o Maria! Ce bine că Isus a avut o Maică! Ce bine că ni s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul! Ce bine că pot fi iertat în jertfa Sa!

Cel mai bine este că și tu poți fi o maică, un frate, soră, rudă de gradul I cu Domnul Isus, prin ascultare de Sfântul Cuvânt. Iar descendenții să spună: ce bine că a trăit cândva, acest om prin care am auzit Cuvântul! Să zică asta despre tine!